lunes, 5 de octubre de 2009

Técnicos de Facenda calculan que cada galego pagará 487 euros máis en impostos


Os Técnicos do Ministerio de Facenda (GESTHA) calculan que a subida fiscal anunciada recentemente polo Goberno suporá que os contribuíntes galegos terán que desembolsar unha media de 487 euros máis ao ano.Segundo as estimacións deste colectivo, difundidas en nota de prensa, Galicia achegará unha recadación adicional de 450 millóns de euros ás arcas do Estado, o que supón o 4,11 por cento dos ingresos extras que se obterán pola reforma fiscal (uns 10.950 millóns).Gestha considera que as medidas fiscais recollidas en de o Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para 2010 terán un impacto «reducido» e non cubrirán o «buraco» do déficit público debido á súa escasa potencia recadatoria.En relación ás rendas do aforro, os Técnicos de Facenda calculan que ao redor do 4,29 por cento dos contribuíntes galegos que gañan máis de 60.000 euros anuais pagarán o 78,17 por cento da subida do tipo de gravame do 18 ao 19 anunciado polo Goberno para os primeiros 6.000 euros e, o resto, ao 21 por cen.n total, Galicia recadará uns 31 millóns anuais extra por este concepto, a xuízo dos técnicos do Ministerio.Doutra banda, Gestha considera que a supresión da dedución de 400 euros no IRPF afectará ao 96,51 por cen dos galegos, que son os que gañan entre 9.000 e 60.000 euros. Os técnicos calculan que a eliminación desta medida, «anunciada en plena campaña electoral polo presidente Zapatero », suporá unha recadación extra de 341 millóns de euros en Galicia.Igualmente, os técnicos de Facenda estiman que a baixada de cinco puntos do Imposto de Sociedades e o seu equivalente para os autónomos non beneficiará en gran medida ao sector empresarial galego, debido á actual conxuntura económica que está dificultando a obtención de beneficios e, máis aínda, o mantemento do emprego.Por este motivo, Gestha propón que a aplicación desta medida temporal aprácese no tempo, de maneira que as empresas poidan deducir este 5 por cento (non neste exercicio) senón nos que se recupere o nivel dos beneficios ordinarios, premiando así o esforzo realizado por aquelas empresas máis responsables socialmente en manter e crear emprego en época de 'vacas fracas'.En Galicia, Gestha calcula que ao redor de 28.272 pequenas empresas galegas poderían acollerse, en principio, a esta medida por cumprir cos requisitos de facturación (ata 5 millóns de euros) e persoal (25 empregados) fixados polo Goberno.Desta forma, a redución do Imposto de Sociedades suporá un aforro fiscal potencial de 28 millóns de euros para as pequenas empresas galegas, o que representa economizar unha media duns 997 euros por empresa.Finalmente, a proposta de subir o tipo xeral do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) en dous puntos ata o 18% e o reducido nun punto ata o 8 por cen suporá que as empresas galegas pagarán uns 107 millóns de euros máis ao ano (que trasladarán aos cidadáns «IVE incluído»), o que supón que cada empresa galega pagará unha media duns 446 euros máis ao ano polo aumento do IVE.Segundo os técnicos, quen gañan menos de 30.000 euros (o 88,76% dos cidadáns españois) pagarán unha boa parte da subida do IVE, o cal prexudicará o consumo que é unha das causas do esborralle da recadación do IVE en 2009.En opinión deste colectivo, a recadación adicional deste tributo podería haberse conseguido sobre os impostos especiais que gravan o tabaco, o alcol, a cervexa ou os hidrocarburos, cuxa recadación redundaría en beneficio da saúde pública e o medio ambiente

No hay comentarios: