martes, 6 de octubre de 2009

UN MES MÁIS, UNHA MENTIRA MÁIS
Un mes máis o Ministerio de Traballo en lugar de intentar afronta-lo problema que están sufrindo millóns de españois, pretende xogar ao despiste intentando maquilla-las cifras do desemprego.A nosa gran inxenuidade levaríanos a cree-lo maquillaxe das cifras durante os primeiros meses, mais a realidade e outra ben diferente. O problema está na rúa, é palpable, e non pode ser ocultado, para sempre. Os desempregados non son simples cifras cas que poder xogar, ocultándoas ou cambiándoas de categoría en función de intereses políticos. Eso eo que lles preocupa a estos politicuchos de salón, a forma de oculta-lo problema, ainda que eso supoña xogar coa subsistencia de familias enteiras. ESO E O QUE LLES IMPORTAS.

Mentras que dende o Goberno se anuncia 3.709.445 desempregados, a realidade é que existen 4.194.169 desempregados. O Goberno intenta ocultar nada máis e nada menos que a 484.724 desempregados ¿a quen lle toca non existir?

Mentras que por un lado oculta a 283.539 desempregados baixo a denominación “Otros Denos” na que o Goberno engloba aos eventuais agrarios e a os desempregados partícipes en cursos do INEM e outros cursos de formación coa finalidade de mellora-la sua cualificación profesional.

Por outro lado oculta a 201.185 desempregados que teñen unha disponibilidade limitada, e despois falan de fomenta-la contratación a tempo parcial ¿incongruencia?

No hay comentarios: