lunes, 2 de mayo de 2011

2 de Mayo

Dedicado a quienes han luchado, luchan y lucharán por la libertad del pueblo español. El texto es sencillo de entender pero si, ni con traductor de google sois capaces preguntad que no nos importa:

"A nosa pequena homenaxe aos heroes madrileños que, o igual que os vigueses, semanas antes, loitarán pra botar fóra ó inimigo común. Retomamos hoxe o espírito deses españois que: dende Galicia, Castela, Aragón, etc, loitaron non só polo empuxe dos curas e dos reaccionarios senón porque nin querían unha cultura francesa nin máis vexacións como as que sufriu o pobo pero sobre todo, porque como españois entón e, coma pobos e reinos hispánicos no pasado, non queremos a ningún invasor, sexa europeo, africano ou de onde veña.
Lembremos, como herdeiros de todos aqueles heroes, que hoxe hai outra invasión, se cadra, máis perigosa porque non só vendéronnos os gobernantes, coma entón, senón que hoxe o pobo non ten collóns, está durmido e permite que a nosa cultura estea sometida ó modo de vida americano, que os nosos filllos non respeten a súa terra e a súa identidade, chegando a traizoar o seu propio sangue en forma de mestizaxe ou imitando e adoptando coma súa, toda a merda que lles ven de fóra.
A loita é dura porque estamos sós, pero é o noso deber defender esta terra, custe o que custe. por iso, agora e sempre.... ¡¡RESISTENCIA!!"

No hay comentarios: