martes, 15 de septiembre de 2009

OS CONCELLOS VEN COMO AUMENTA A SOLICITUDE DAS AXUDAS

Os concellos de Ferrol, Ourense, Pontevedra, Vigo e A Coruña víronse na necesidade de dupricar os fondos de emergencia ante a supresión do sistema de préstamo de libros de texto, o cal permitía aos alumnos de primaria e da ESO acceder aos manuais gratuitamente.

Ante esta situación os concellos das grandes cidades vírense na obriga de aumenta-las axudas detiñadas para mercar material escolar, ben considerado de primeira necesidade, opinión que non parece compartir a Xunta do Partido Privatizador.

Hai que ter en contar que boa parte das demandas corresponden a familias con dereito a percibi-las axudas que concede a Xunta, pero que non pode realiza-la compra do material pola imposibilidad de adianto-lo diñeiro.